Пропонуємо варіанти позакласних заходів , які можна використати під час проведення тижня іноземних мов у школі.

 Назва заходу: АВС holiday
Вік учасників: учні 2 класу
Форма проведення: свято
Місце проведення: класна кімната.
2-й ведучий
. Dear boys and girls, parents and teachers. Now I want to see  if all the letters of the alphabet are here.  You are welcome, letters!
 1-й учень (заводить літери А,В,С,D,Е і представляє кожну з них)
"A" — красуня оця ,,
Пepша до нас на свято прийшла.
"A". A is for apples and apple-trees.
You can see apples on apple-trees.
 Якщо букву В запам’ятаєш , то як слово «big» писати  взнаєш
 (Демонструє слово «big»)
"B". B is for bird. Birds like to sing. They start to sing, when it's spring.
 Бач , як хвостик на коті ,
 Виглядає буква «С»
"C". C is for cat. My cat is gray. And with me it likes to play.
Усі присутні учні промовляють вірш і виконують рухи під керівництвом ведучого.
Clap your right hand
Clap, clap, clap.
Clap your left hand,
Clap, clap, clap.
Turn around, one, two, three
It is easy, you can see.
У слові «dog» є буква «D»
Знають це англійці всі .
(Демонструє слово «dog»)
"D". D is for dog and for desk. I like to sit at my desk.
He  і she в нашій сімї
Не обійдуться без «Е»
"E". E is for eight and eleven. How much is eieht and eleven?
2-й учень заводить літери F,G,H,I,J і представляє кожну з них
Ніщо не завадить літері “F”
 Покласти  flowers on the shelf
"F". F is for flowers, red and blue.
White and yellow, and rosy too.
1-й учень (загадує загадку)
Five little dogs
Playing by the door;
One runs away
And now there are... (four).
 Як захочеш привітатись , то тоді
Не забудь про букву «G»
"G". Good morning, good morning,
Good morning to you.
Good morning, good morning.
 I'm glad to see you.
Сіренькій мишці , англійською «»mouse
Буква «Н» побудувала house
"H". H is for hand. I have two hands.
 This is the way. I clap my hands.
Під керівництвом ведучого всі промовляють
Hands up, hands down,
Hands on hips, sit down.
Stand up, hands to the sides.
Bend left, bend right.
Hands on hips.
One, two, three, hop.
One, two, three, stop.
Про себе допоможе сказати буква «І»
І як її писати - дивись ,не забувай
"I". I is for I. I'm a boy, and I'm ten.
 I like to play with my brother Ben.
Скачуть вище всіх дітей
Наша Jane  і буква    “J”
"J". J is for jam. Jam is on the plate.
Jimmy likes it and so does Sam.
Учень заводить літери  K, L, M, N, O
Буква «К» нам може знадобитись ,
Якщо Kate захоче молока напитись
"K".K is for kitten
It is white and funny.
It likes to drink milk,
But it doesn't like honey.
Help Bill to spell
The letter “L”
"L". L is for letter This letter is for me.
It is from my sister, as you can see.
Ведучий . Let us sing.
Let us play,
Let us dance together.
Let's have tea,
Let's have fun,
Let us be friends forever!
 Мері Попінс якщо знаєш,
Букву «М» запам’ятаєш
"M". M is for monkey.
 It can climb a tree.
It takes bananas
From you and from me.
Буква «N» і буква «О»
Заперечують нам знов
(Демонструє обидві букви)
"N". N is for name.
What's your name?
"O". My name is [ou]
I like my home.
Уc i. One, one, one
 We love everyone.
Two, two, two
We love all you!
Учень заводить літери P,Q,R,S,T і представляє кожну з них
Pen i pencil на столі помістила буква «Р»
"P". P is for pencils.
With them I can draw.
A red pen, a green tree or a blue door.
До вподоби королю
Королева наша «Q»
"Q". Q is for questions. How are you?
How old are you? and How do you do?
Де ж сховалась буква «R»
«Схованки» - цікава гра.
"R". R is for rose. It is red.
I like these flowers
They are my friends
Найпрекрасніша з принцес
Познайомтесь , буква «S»
"S". Sis for school,
Where we go every day
We learn to read, we learn to write
This та thаt без букви «Т»
Будуть зовсім вже не ті.
T. T is for tick and for tock
 "Tick-tock", says the clock.
Ведучий
Tick, says the clock.
Tick, tick, tick.
What you have to do,
Do quick.
Учень заводить літери U,V,W,X,Y,Z  і представляє кожну з них
 «It is for you» - сказала буква «U»
Щоб привернути увагу твою.
"U".U is for umbrella.
That's good in the rain.
I must you say.
Знають , мабуть, учні всі
Very гарну  букву «V»
"V". V is in five and also in seven. It is in twelve and in eleven.
"What?" and "Why?" and "Who are you?"
Запитає «W»
"W". W is for Where? When?
And What? Do you like me? or Why not
Пісня
What is your name? What is your
name?
Now tell me, please, what is your
name?
My name is Janet. My name is Janet.
My name is Janet. That's my name.
Where do you live? Where do you live?
Now tell me, please, where do you
live?
 I live in London. I live in London.
1 live in London. That's where I live.
"X" is in box, Max and six.
Look at that and look at this.
"X". X is for six, text and box.
I like to read this book about fox.
Літера ця скаже «YES»
Якщо після неї стануть «Е» і «S»
"Y". Y is for yard where children play.
We play in the yard every day.
Ще раз гляньте на портрет
Й не забудьте букву «Z»
"Z". Z is for zoo. Let's go to the zoo.
I like to go to the zoo. And you?
Ведучий ABCDEFG
HIJKLMNOP
QRSTUV
Ось вам WXY і  Z
Весь цей віршик англійською
Зветься словом «Alphabet»
Пісня «АВС»
Let's sing the a, b, c.
Sing the letters, sing with me.
a, b, c, d,
e, f, g,
h,.i,j, k,
1, m, n, o, p,
Q, r, s,
t, u, v,
w, x, y and z.
Let's sing the a, b, c.
Sing the letters, sing with me.
Уci. A-B-C D E
1-й   учень. First grade where I want to be.
У c i.  F - G - H I J
2-й  учень . Learning to read and write each day.
Уci.  K-L-M N O
3-й учень . Many boys and girls we like to know.
Уci. P-Q-R S T
4-й учень. Sharing books with you and me.
Уci.  U-V-W X and Z.
5-й учень. Don't forget, please, Y.
Уci. Now it's time to say. "Good­bye!"
Bye-bye! See you soon! See you later!


Назва заходу:
Навколо Європи за 1 годину

Вік учасників: 12—13 років.
Кількість учасників: 12
Форма проведення: пізнавально-розва­жальна гра.
Місце проведення: класна кімната.
Обладнання: декорації, прапори країн Європи, роздавальні картки, глобус, карта, атлас світу, магнітофон з фо­нограмою.
Виступає три команди по 4 учнів в кожній. Команди мають на­зву, девіз, прапор, емблему, гасло. Вчитель-ведучий представляє після короткого вступу команди, капітанів та журі, знайомить з черговістю кон­курсів, назви яких написано надошці. Капітани дають клятву на ат­ласі світу про вірність своїм коман­дам та готовність вести свої коман­ди країнами Європи для глибшого пізнання життя, традицій та звичаїв цих народів.
Конкурси:
1. Домашнє завдання: представлен­ня країн (загальні відомості, сим­воли, танець країни).
2.  Складання розрізаної карти Європи.
3.  «Хто є хто» — за визначений час написати прізвища видатних по­етів, музикантів, вчених, політич­них діячів країн Європи, портре­ти яких вивішуються на дошці.
4.  «Впізнай місто» — учасники скла­дають список міст Європи, які де­монструються на поштівках.
5.  «Впізнай країну» — учасники от­римують конверти, що надійшли з різних країн та за поштовими марками на них впізнають назви країн.
6. «Впізнай мову »- учасники впізнають мови , які звучать з фонограми , зробленої з різних радіопрограм (10 секунд на кожну мову)
7. «Знайди помилку». Учням чи­тається розповідь про подорож Європою, в якій назви країн, сто­лиць, аеропортів, гір, річок по­дається з помилками. Учні вияв­ляють та виправляють помилки.
 8.«Знайди шлях». На контурній карті кожна команда проводить свій  корабель з Одеси до Санкт-Петербурга, вказуючи назви всіх об'єктів, які трапляються на їхньому шляху: моря, країни, порти, протоки, затоки, острови.
9.     Конкурс капітанів. В бухті стоять  кораблі десяти країн Європи під
своїми прапорами. Необхідно назвати ці країни.
Програма завершується підбиттям підсумків та оголошенням пере­можців. Переможці отримують торт.
Назва заходу: Запрошуємо до подорожі
Вік учасників: 13—14 років.
Кількість учасників: три команди
Форма проведення: ділова гра.
Місце проведення: класна кімната / актова зала.
Обладнання: карти, прапори, плака­ти, поштівки, рекламні проспекти,відеомагнітофон, телевізор, магніто­фон, фонограма.
Ведучий вчитель пояснює мету гри, представляє команди та членів журі, розповідає про умови гри. Кожна ко­манда представляє туристичне агент­ство країни і має на меті заохотити якомога більшу кількість глядачів відвідати своє країну.
Конкурси:
1. Представлення своєї країни у довільній формі (розповідь, відеофрагменти, виконання гімну, представлення символів).
2.  Визначні місця. Учні розповіда­ють про визначні місця країни.
3.   Умови відпочинку. Демонстру­ються плани готельних номерів та плани міст, де перебуватимуть туристи.
4.  Харчування. Команди розпові­дають про національну кухню своєї країни, представляють страви.
5. Туристичний маршрут. Представ­лення туристичного маршруту 10-денного перебування в країні.
6. Транспорт. Представлення видів транспорту та розкладу руху.
7. Фінанси та кошторис. Команди представляють кошторис витрат кожного туриста.
8. Практичне завдання. За 5 хвилин кожна команда створює реклам­ний плакат свого туру.
Журі оцінює конкурси, враховуючи реальність представленого. Глядачі в залі голосують за той чи інший тур, віддаючи свої запрошення на гру відповідній команді. Переможець визначається на підставі оцінок журі та голосів присутніх глядачів.

Назва заходу: Miss& Mister English
Вікучасників: 13—15 років
Кількість учасників: по одній дівчині та одному хлопцю від кожного класу
Форма проведення: інтелектуальний конкурс.
Місце проведення: актова зала.
Обладнання: плакати, пластикові ідентифікатори кожного учасника з номером, картки із завданнями, папір, фломастери, фонограми, блан­ки протоколів для журі.
Попередня робота: за день до конкур­су проводиться жеребкування черго­вості виступів учасників. Учасники готують свою презентацію на 100 се­кунд.
Учитель ведучий робить короткий вступ, представляє учасників, членів журі та переможців цього ж конкурсу попереднього року. Минулорічні Міss та Міster виступають з коротки­ми промовами.
Конкурси:
1. Представлення. Протягом 100 се­кунд учасник представляє себе у довільній формі (розповідь, та­нець, пісня, вірш).
2.«Назви зайве слово». Для кожно­го учасника звучить чотири сло­ва, серед яких він повинен назва­ти зайве, наприклад: spring, winter, January, summer.
3.«Орфографічний». Спочатку ко­жен з учасників називає по літе­рах запропоноване слово, спочат­ку нескладне (mother,school,computer), потім складніше (dangerous, sausage). У другому колі з названих літер учасник має впізнати слово (t-е-1-е-р-h-о-n-е).
4. «Граматичний». Кожен учасник отримує картку з двома речення­ми, де дієслово стоїть у формі інфінітива. Необхідно за одну хвилину розкрити дужки та на­звати часову форму дієслова.
5. «Слово + слово». На столі лежать смужки паперу з одним словом на кожній. За одну хвилину учасни­ки повинні вибрати слова, щоб скласти якомога більше речень.
6. «Зрозумій мене». Учасники ма­люють на папері символи, які ха­рактеризують їх самих (риси ха­рактеру, звички, хобі, улюблені предмети в школі, плани на май­бутнє, склад сім'ї тощо). Після цього розбиваються на пари, за­питують один одного перед мікрофоном і складають коротку розповідь про суперника.
7. «Закінчи історію». Учасникам за­читується коротке оповідання, зазвичай Новорічного характеру, якому необхідно придумати влас­не закінчення.
8. «Зустріч з іноземцем». Непідготовлене мовлення з носієм мови. Поговорити з іноземцем протягом однієї хвилини на будь-яку тему. У разі відсутностііноземця це може бути стар­шокласник чи вчитель англійсь­кої мови.
9. «Нон-стоп». Кожному учаснику пропонується без часу на розду­ми закінчити десять речень (The capital of the USA is..,Great Britain is washed by…,Buses inLondon are mostly .....).
 10. Після третього конкурсу вибуває по одному-два учасники з найменшою кількістю набраних балів, таким чи­ном до останнього доходять дві дівчинки та два хлопця. За результа­тами останнього конкурсу і визнача­ються Міss/Міster року

Назва заходу:  Lucky Chance
План проведення
У ході гри буде розіграно 5 геймів.
1.  «8» з «8».
2. . «Щасливий випадок».
3.          «Темна конячка».
4.          «Ти мені — я тобі» (запитання команд).
5.          «Далі, далі».
У першому геймі учасники повинні відповісти на максимальну кількість запитань — 8.
Другий гейм — лото. Учасники ви­тягуватимуть номери запитань. Якщо витягнуть «щасливе число», то матимуть можливість відповісти натри запитання.
Третій гейм присвячений поезії. Учасники отримують уривки з пере­кладів віршів англійської мовою. Прочитавши уривок, вони повинні з'ясувати, що це за вірш, і розповіс­ти його початок мовою оригіналу (українською).
Четвертий гейм готують самі коман­ди. Оцінюється і запитання і від­повідь.
П'ятий гейм — відповісти на якомо­га більше запитань за 1 хвилину.
ГЕЙМ 1. «8» з «8»
Команда № 1
1.  Корінні мешканці Британських островів. (Кельти)
2.         Найпопулярніший король Анг­лії, від крику якого присідали коні. (Ричард Левове Серце)
3.         Як називають англійці протоку Ла-Манш? (The English Channel)
4.         Державний статус Сполученого Королівства. (Парламентська монархія)
5.         Який титул носить чоловік ко­ролеви Єлизавети II? (Герцог Единбурзький)
7.         Хто очолює кабінет міністрів? (Прем 'єр -міністр) Де знаходиться могила невідо­мого солдата в Лондоні ? (Вест-мінстерське абатство)
8.         Перекладіть англійською мовою "розбійник у капюшоні". (Robin-Hood — Робін Руд)
Команда 2
1.  Від назви якого племені похо­дить сучасна назва Англії? (Англи)
2.         Галузь промисловості, яка зро­била Англію однією з найрозви­неніших країн світу (Виробниц­тво вовни)
3.         Як називають англічани прото­ку Па-де-Кале? (Дуврська про­тока)
4.         Який титул носить спадкоємець трону Англії? (Принц Вельський)
5.         Голова Палати Громад у Бри­танському парламенті. (Спікер)
6.         На чому сидить Лорд-Канцлер у Британському парламенті? (На мішку з вовною)
7.         Хто очолює державу Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії? (Королева Єлизавета ІГ)
8.         Імена трьох відомих казкових будівників. (Ніф-Ніф, Наф-Наф, Нуф-Нуф)
Команда З
1.  Хто завоював Британські остро­ви в 1066 році? (Вільгельм Заво­йовник)
2.         Ім'я адмірала, який переміг іс­панську армаду, втратив око, а другим і до сьогодні дивиться на всіх зверху вниз. (Адмірал Нельсон)
3.         Назва моря, яке знаходиться між островами Сполученого Ко­ролівства.(Ірландське море)
4.         Резиденція королеви в Лондоні. (Букінгемський палац)
5.         Голова Палати Лордів в Бри­танському парламенті. (Лорд-Канцлер)
6.         Резиденція королів до XII сто­ліття, а пізніше — державна в'яз­ниця. (Тауер)
7.         Де засідає Британський парла­мент? (Вестмінстерський палац)
. Найвідоміша музична «четвір­ка» з Ліверпуля. («Бітлз»)
ГЕЙМ 2. «Щасливий випадок»
1. Назва острова, з найбільш висо­кої гори якого можна побачити всі чотири частини Сполучено­го Королівства, (о. Мен)
2.        Ім'я архітектора, який побуду­вав Біг Бен. (Архітектор Бенджамін Холл)
3.        Хто був прототипом Робінзона Крузо? (Олександр Селькірк)
4.        В якому англійському творі один з героїв зникає, залишаючи піс­ля себе посмішку? (Чеширський кіт ("Аліса в Країні чудес"))
5.        «Ну, постривай!» по-діснеєвськи. («Том іДжеррі»)
6.        Літературна назва Англії. (Ту­манний Альбіон)
7.        Які птахи знаходяться на дер­жавному утриманні в Лондон­ському Тауері?(Ворони)
8.        Кожний ранок під вікном коро­леви Єлизавети II грають на му­зичному інструменті. На якому? (Волинка)
9.        Піти з дому "по-англійські". (Не попрощавшись)
10.Що означає прапор над Букінгемським палацем? (Королева в Лондоні)
11.Як називається в Англії свято 1 квітня? (День усіх дурнів)
12.Що таке вік-енд? (Кінець тиж­ня)
13.Хто починає свій монолог зі слів "То be or not to be?" (Принц Гам-лет)
14.Центральна площа Лондона. (Площа ПІкаділі)
ГЕЙМ 3. «Темна конячка»
Those Evening Bells By Thomas Moore
Those evening bells! Those evening bells!
 How many a tale their music tells,
Of youth and home, and that sweet time ,
When last I heard their soothing chime.
                                                («Вечірній дзвін»)
My Testament
When I am dead, then bury me
In my beloved Ukraine,
My tomb upon a grave mound high
Amid the spreading plain,
So that the fields, the boundless steppes ,
The Dnieper s plunging shore
My eyes could see , my ears could here
The mighty river  roar.
(«Заповіт» Т.Шевченко)
Besides the hut the cherries are in bloom,
And May bugs over them dance …
The peasants from
The fields return with weary sep…
Tis late …
The young maids as they go sing songs …
At home
The tables have been laid and supper waits.
                                                       («Садок вишневий коло хати»Т.Шевченко)
ГЕЙМ 4. «Ти мені — я тобі»
І Запитання гейму 4 готують самі команди.
 ГЕЙМ 5. «Далі, далі»
| 1. Повна назва країни на Бри­танських островах. (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)
2.        Столиця Англії. (Лондон)
3.        Найвища гора у Великій Бри­танії. (Бен Невіс)
4.        Типова англійська погода. (Ту­ман)
5.        «Усе в порядку!» англійською. (Аll right!)
6.        Звертання до незаміжньої жінки в Англії. (Міс)
7.        Найвідоміше шотландське озе­ро. (Лох-Несс)
8.        Ім'я чарівника, який допоміг королю Артуру. (Мерлін)
9.        Національна гра англійців. (Крікет)
10. Грошова одиниця США. (До­лар)
11. Найвідоміший міст Лондона. (Тауерський)
12. Змагання, на якому обирали наймужнішого воїна. (Лицар­ський турнір)
13. Автор твору «Мауглі». (Р. Кіп-лінг)
14. Який рух у Великій Британії?. (Лівосторонній)
15. Прізвисько американських сол­датів. (Янкі)
16. Ім'я останньої шотландської ко­ролеви. (Марія Стюарт)
17. Найпопулярніший напій в Анг­лії. (Чай)
18. Палати Британського парла­менту. (Громад, лордів)
19. Знаменита англійська авторка детективних оповідань. (Агата Крісті)
20. Скільки партій представлено в американському конгресі? (2)
21. Назва підлітка в США. (Тінейджер)
22. Знаменитий парк у Лондоні. (Гайд-Парк)
23. Колір волосся, типовий для анг­лійців. (Рудий)
24. Всесвітньо відома співачка Аме­рики. (Мадонна)
25. В якому місті відбуваються події трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта»?(Верона)
26.Столиця Шотландії. (Единбург)
27. Автор твору «Пригоди Гулівера». (Д. Свіфт)
28. Назва чудовиська в Шотландії. (Нессї)
29Яка найдовша річка в Лондоні? (Северн)
30Всесвітньо відомий американ­ський співак з «місячною хо­дою». (М. Джексон)
31Столиця американської кіноіндустрії. (Голлівуд)
32Кількість штатів у США. (50)
33Столиця Вельса. (Кардіфф)
34Автор твору «Записки про ШерлокаХолмса». (К.Дойл)
35Національний поет Шотландії. (Р. Бернс)
36Яке виховання отримав Мауглі? (Вовче)
37Скульптурний символ Америки. (Статуя Свободи)
38Всесвітньо відомий комік німо­го кіно. (Ч. Чаплін)
39Столиця США. (Вашингтон)
40В який день Робінзон знайшов собі друга? (У п 'ятницю)
41Який штат США належав Ро­сії?. (Аляска)
42Найвідоміший англійський дра­матург. (В. Шекспір)
43.Відомий американський муль­типлікатор. (В. Дісней)
44.Столиця    Північної    Ірландії. (Белфаст)
45.На   якій   річці   розташований Лондон? (Темза)
46.Скільки частин у Лондоні? (4)
47.День усіх закоханих в  США. (День Святого Валентина)
48.Улюблений вид спорту амери­канців. (Бейсбол)
49.Молодіжна  організація  США, Англії. (Скаути)
50.Улюблена   тварина   англійців. (Собака)
51.«Все в порядку!» по-американськи. (О.К.)
52.Грошова одиниця Англії. (Фунт стерлінгів)
53.Національний костюм чоловіків Шотландії. (Кілт)
54.Англійський бутерброд. (Сендвіч)
55.Яке значення слова «ковбой»? (Пастух)
56.Кількість  смуг  на  американ­ському прапорі. (13)
57.Автор твору «Аліса в Країні чу­дес». (Л. Керрол)
58.Перший      президент      США. (Д. Вашингтон)
59.Фінансова вулиця в Нью-Йорку. (Уолл стріт)
60.Перша королева, яка жила у Букінгемському палаці. (Вікторія)
61.Скільки великих озер у США? (5)
62.Коли    американці    святкують День Незалежності? (4липня)
63.Скільки графств у Великій Бри­танії? (55)
64.Чим відомий Британський му­зей? (Бібліотекою)
65. Якого кольору більшість лон­донських автобусів? (Червоного)
66Коли    був    заснований    Ва­шингтон? (1791)
67Коли святкують Різдво в Англії? (25 грудня)
68.Скільки дітей має Єлизавета II? (4)
69Адреса      Шерлока      Холмса. (Бейкер -єтріт)
70Головний годинник Великої Британії. (Біг Бен)
Назва заходу: Веселий поїзд
Вік учасників: 12-13 років (7 класи).
Кількість учасників: дві команди по п'ять учнів.
Форма проведення: гра-змагання.
Місце проведення: приміщення шко­ли (шість кімнат).
Обладнання: назви станцій, тестові завдання, набір предметів для визна­чення країни-виробника, путівки із зазначенням маршруту для кожної команди.
Кожна команда отримує шляховий лист із зазначенням розташування станцій та маршруту руху. Команди мають назву, емблему, форму та гас­ло. На кожній станції вчителі вис­тавляють до шляхового листа кількість набраних балів, завіряють підписом.
Станції:
1. Лексична. Учні пишуть по п'ять слів за темами: Родина, Подорож, Місяці, Дні тижня, Частини тіла, Тварини, Шкільні предмети.
2. Граматична. Учні роблять пере­клад речень з української на анг­лійську мову в 5-ти часових фор­мах дієслова.
3. Музична. Команда представляє пісню англійською мовою.
4. Країнознавча. Учні відповідають на п'ять запитань з країнознав­ства Великої Британії.
5. Фонетична. Один представник групи декламує вірш, інший чи­тає незнайомий текст.
6. «Відгадай-но!» Учням пропо­нується визначити країну-виробника різних предметів (мило, шампунь, дезодорант, зубна пас­та, фотоплівка та ін.).
Наприкінці змагання підраховується загальна кількість балів, набраних
кожною командою, визначаються переможець та призери, яким вруча­ються дипломи та робиться пам'ят­не фото.

Назва заходу: Шекспірівський вечір
Вік учасників: 14-15 років .
Кількість учасників: за бажанням.
Форма проведення: поетичний вечір з елементами інсценізації.
Місце проведення: актова зала.
Обладнання: костюми епохи Шекспіра, портрет письменника, плакати з назвами творів, фонограма класич­ної музики.
1. Вечір починається середньовіч­ним танцем на сцені (чотири пари).
2.Вчитель робить короткий вступ.
3.На сцені з'являється 1-а ведуча, яка пропонує перенестися в епо­ху Шекспіра. Коротка розповідь про Британію XVI століття.
4.Під музику на сцену виносяться декорації, запалюють свічки. Ве­дуча запрошує Шекспіра.
5.Учень в костюмі Шекспіра розпо­відає про своє життя, запрошую­чи по ходу розповіді свою дружи­ну, дітей. Наприкінці розповіді дружина говорить про вшануван­ня пам'яті її великого чоловіка та повагу до його таланту. Шекспірпіднімається на п'єдестал і стає пам'ятником.
6.2-а ведуча розповідає про літера­турну діяльність Шекспіра. Між її словами учні виходять по черзі та декламують Сонети 18,22,40, 90, «Мадригал» англійською та українською мовами.
7.Виконується пісня, написана на слова одного із сонетів.
8.3-я ведуча розповідає про теат­ральну діяльність Шекспіра. По­казується три інсценізації: части­на монологу Гамлета «Бути чи не бути» (виконують двоє юнаків у чорних сорочках українською та англійською мовами), сцена з «Ромео та Джульєтти», сцена з «Отелло». Учениця декламує «Весь світ — театр».
9.Завершальна сцена. Троє ведучих виходять на сцену, роблять корот­кий підсумок, запрошують всіх учасників.

Назва заходу: The Wonderful Word of English
Вік учасників: 13—14 років.
Кількість учасників:
Форма проведення: інтелект - шоу
Місце проведення: класна кімната
Хід гри
T. Dear children! Today it won't be a lesson, but an intellect-show and you will not be pupils, but participants of the show.
So, ladies and gentlemen! Welcome to our intellect show. We have two teams and two captains.
Dear captains! Introduce your teams and the members of your teams.
Кожен учень відрекомендовує себе
Captain 1. I'm... and it's my team «A».
Captain 2. (aналогічно).
T. Well, it's time to begin our show.
The 1st task is to name an excessive word ("Haзвати зайве слово"). If  you find the excessive word you'll take one point. There are 5 points to each team.
1.  Duck, goose, hen, rabbit, cock.
2.         Face, eye, leg, nose, cheek.
3.         Pink, black, yellow, white, small.
4.         Classroom, bedroom, living-room, bathroom, kitchen.
5.         Pen, bag, ruler, pencil-box, book.
T. What is the score?
The 2nd task is to guess "Who is he or she?" I describe one member of the family. You have to guess and fill in the table. There 5 points to each team for the right answers.
Who is he or she?


Mo­ther
Fa­ther
Grand­mother
Sis­ter
Bro­ther
Text №
3
1
5
2
4
 


1.  He is not young. He is tall. He is not thin, but he is handsome. He has fair hair. He works on the cat­tle-farm. He is a farmer.
2.          She is small. She is thin. She can't write and read. She doesn't go to school, but she wants to study. She likes to play with a doll.
3.          She is neither old nor young. She isn't tall, she is pretty. She hasn't grey hair. She is a teacher. The pu­pils love her very much.
4.          He is young. He is tall. He is dark-haired. He doesn't go to school. He studies at the institute. He is a good student.
5.          She is kind. Her hair is grey. She is neither tall nor small. She doesn't work. She loves children very much.
T. Coordinate your answers and check up them... Thank our team.
The next task is to find the ending .of the sentence. Every team gets cards with the beginning of the sentences and must find the ending. There are 10 sen­tences for each team and 1 point for each sentence. Are you ready? Let's start.
1.  His hair is/ short and curly.
2.   Buratino has / a long straight nose.
3.  There is a blue big ribbon / in her braid.
4.   I think she / looks like her father .
5.   My grandmother works / on a poultry farm.
6.   The houses in our village/ are not high.
7.   There are many fruit-trees/ in our garden.
8.   We  don't  go  to  school/ in   the evening
9.    My     father     has     breakfast/at 9 o'clock in the morning
10.   We   usually  come  to   school/in time.
T.  Let's check up...
Well, the team "A" has ... points.
The team "B" has ... points.
The fourth task is the task for captains. Our captains have known their task be­forehand and prepared stories about their parents' working day and about their friends' working day. Are you ready? There are 10 points for each story So, we'll begin.
Our results are:
The next task is "The Role Play". You should tell us about your funny body. I'll give you dice, board game "My Funny Body", pencils, a table for story and a sheet of paper. Six participants throw the dice in turn, find out what kind of body they have. Then two par­ticipants have to tell about their funny body, using the table and other two par­ticipants have to draw the picture of their funny body. There are 15 points for this task. You have ten minutes. Let's start!
Your time is up. Tell us about your fun­ny body, using the table and show a pic­ture of your body. <...>
We have such score:...
The sixth task is the grammar prac­tice. You will work with a diagram "The Parts of Speech". You should put these words under four categories: The Noun, the Adjective, the Pro­noun, the Verb. There is 10 points for each team.

                                 Pars of speech


The Nouns
The Ad­jectives
The Pro­nouns
The Verbs

Them, a poultry-farm, small, to work, gardens, our, to help, cinema, to play, to do, a ribbon, blue, dark, to write, a river, to wash up, a mother, I, TV-set, good, my, kind, an uncle, him, dinner, to say evening, to come, her, a dress, to make, their, a square, beautiful, high, can, we, long, are, nice.
T. We have score:...
The seventh task is to find a mistake. I'll read the text and make mistakes.
You should find the mistakes and ex­claim "You are wrong!". You get one point for each mistake. Listen to me at­tentively!
There are six days in a week. There is four weeks in a month. Do you know the names of the ten days of the week? They is Sunday, Monday, Tuesday, March. Thursday, Friday, Saturday. Children has rest-days from school on Sundays and Mondays. The pupils doesn't go to school on Sunday. Today is the tenth of February. We are at the Ukrainian lesson now.
T. What's our score?
Next task is to translate the sentences into English. You should translate the sentences right and quickly. There are two points for each right sentence.
(Речення надруковані на картках.)
1.   Скільки   років   твоїй   мамі?— їй 40.
2.          Його волосся коротке й куче­ряве.
3.         На кого схожа твоя сестра?
4.    У нашому селі є нова лікарня.
5.         Твій батько працює на заводі? — Так.
6.         Ти живеш далеко чи близько від школи?
7.         Вулиці   в   нашому   селі   довгі й гарні.
8.         її сестра не ходить до школи, то­му що вона студентка.
9.         Чи допомагають вони по госпо­дарству ввечері?
10. Він лягає спати о 10-й годині вечора.
T. Sum up the score:...
And the last task is the word chain. You get a sheet of paper with the task. 1 How many names of buildings can I you find in the word chain? Write f them below. There are 5 points for each team.
            

T. We have the score …..
I think that friendship has won. Do you agree with me ? Each team had wonderful answers and played very well. Thank you for your work. Our show is over. Good - bye.

Назва заходу: Do You Know English Proverbs?
Вік учасників: 13—14 років.
Кількість учасників:
Форма проведення: вікторина
Місце проведення: класна кімната / актова зала.
Перше завдання  : Згадайте відоме вам прислів’я з теми «School Life»
·      Live and learn.
·      Its never too late to learn.
·      First think , then speak.
·      Think twice before you speak once.
·      Business before pleasure.
·      Two heads are better than one.
·      Where there is a will , there is always a way.
Друге завдання : знайдіть українські еквіваленти англійських прислів’їв , і навпаки.
·      All is well that ends well
·      Out of sight , out of mind.
·      He laughs  best who laughs last.
·      Actions speak louder than words.
·      A friend in need is a friend indeed.
·      Tastes differ.
·      Appetite comes with eating.
·      East or West , home is best.
·      The devil is not so black as he is painted.
Третє завдання : початок прислів’я звучить так …..  закінчіть його .
·      Well begun is ….. (half done)
·      Early to bed …….(and early to rise)
    makes a man ….  (healthy , wealthy and wise)
·      An apple a day … (keeps the doctor away)
·      All is well …….    (that ends well)
·      A good beginning ….(makes a good ending)
·      There is no place ….. (like home)
·      Knowledge is …….(power)
·      No news is ……….(good news)
·      No pains ……..(no gains)
·      Everything is good ……(in its season)
·      Honesty is …………….(the best policy)
·      Never put off till tomorrow …..(what you can do today)
·      Better to do well ………(than to say well).
Підбиття  підсумків і нагородження призерів.

Ігри на уроках англійської мови у початкових класах
      Завдання 1. Знайди картинку, ідентичну твоїй
Знайди однокласника, в якого на картинці зображена дівчин­ка, одягнена так само, як і дівчинка на твоїй картинці (учні порів­нюють деталі одягу, взуття, їх колір).
      Завдання 2. Знайди свої речі
Ти загубив:, a yellow pencil-box, a blue ball, a brown bag, a white pen.
Спробуй знайти свої речі в бюро знахідок. Коли ти виявиш, що в бюро знахідок є твоя річ, попроси: "Please, give me my pen".
      Завдання 3. Незнайко
У грі бере участь увесь клас. Роль Незнайка виконує вчитель.
На столі розкладені картинки, предмети або картонки з числа­ми. Учитель називає предмети й цифри. Діти повинні виправити вчителя, якщо він зробив помилку.
Учитель. Діти, сьогодні до нас у гості прийшов Незнайко. Він також вивчає англійську мову, але, як завжди, часто плутає назви предметів, чисел. Давайте допоможемо йому запам'ятати все пра­вильно.
Teacher. This is a ball.
Pupil. No, it is not. It is a box.
Teacher. This is 4.
Pupil. No, it is not. It is 6/
      Завдання 4. Склади портфель
У грі бере участь увесь клас. Учні виходять до дошки за ба­жанням.
Учитель. Допоможіть Буратіно скласти портфель. Учень бере предмети, що знаходяться на столі, складає їх у портфель, називаючи кожен. This is a book. This is a pen. This is a ruler.
Завдання 5. Склади букет
У ч и т є л ь. Діти, давайте складемо букет для мами. Ллє потріб­но дотримуватись такої умови: називати колір кожної квіточки правильно, а то букет зів'яне.
Клас ділиться на 3 команди. Учні один за одним (по ланцюжку) називають колір кожного листочка та квіточки.
Якщо учень помилився, то листочки та квіточки повертаються назад і гра починається спочатку.
Pupil 1. This is a red flower.
P u p і 1 2. This is a blue flower.
P u p і 1 3. This is a yellow flower.
Завдання 6. Побудуй хатку для короля
Клас ділиться на 2 команди. Учні будують хатку, називаючи, правильно букви на картонці. Якщо учень помилився, то він не має права класти свою «цеглину». Виграє команда, яка першою побу­дує хатинку.
Учитель. Давайте побудуємо хатинку для короля AВС. Скла­демо її з буквбукв, правильно називаючи кожну.
букв, правильно називаючи кожну.
Pupil 1. This is a letter A.
Pupil 2. This is a letter В.
Завдання 7. Алфавіт
Учитель ділить клас на 2 3 команди. У руках у нього годинник із секундною стрілкою. Він називає яку-нсбудь літеру (крім х, у, z) і пропонує першому учневі першої команди придумати за 20 секунд якомога більше слів, які починаються з цієї літери. Потім таке ж завдання, але вже з іншою літерою, виконує перший учень другої команди, потім — другий учень першої команди і т. д.
За кожне правильне слово команда одержує бал.
Завдання 8. Що в мене є?
Клас ділять на 2—3 команди. Учитель показує командам по черзі картку з якою-небудь літерою алфавіту. Учні відповідної команди повинні назвати цю літеру, а потім - - якомога більше іменників, що починаються з цієї літери.
За кожне правильне слово команді зараховуєть